جلسه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد

جلسه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد

 

 

فرماندار سردشت روز چهارشنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی سردشت بیان کرد: به منظور بهره وری و گرفتن خروجی متناسب با مسایل و برنامه های شهرستانی باید روسای ادارات و ارگان های عضو شورای فرهنگی عمومی سردشت در این جلسات حضور مستمری داشته باشند.

اقصی نخشی پور با بیان اینکه جلسات شورای فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ سازی در خصوص مسایل کلان و خرد جامعه است، گفت: باید مدیران با اجرای قوانین در سازمان ها و دستگاه های مربوطه به عنوان الگوهای عینی جامعه پیشتاز گونه عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی در تمامی حوزه های اجتماعی یکی از اولویت های عملگرایی است افزود: با ورود در موضوعات شهری، ترافیک، مناسب سازی شهر برای معلولان، ایجاد فضاهای آموزشی و ورزشی و غیره و فرهنگ سازی در این خصوص می توان بر تقویت حس شهروندی و تعلق بیشتر آنها به شهر گام های اساسی و اصولی برداشت.

وی با بیان اینکه تشریح الگوهای اسلامی برای جوانان از ضروریات تعالیم خانواده ها و عملکردهای مسوولان است، گفت: با زیرساختهای فرهنگی و تمرکز بر آن و همچنین بررسی های جامعه شناسانه نمادهای فرهنگی غربی نسبت به خنثی سازی تهاجم فرهنگی اقدام و این باور در خانواده ها نیز فراگیر شود.

«نخشی پور» با تاکید بر اشتغالزایی در بدنه اجتماعی گفت: اعتبارات در سطح استان محدود و خواسته های مردم هم نامحدود است باید با توسعه متوازن در راستای توزیع متناسب امکانات اقدام کرد و همچنین با ارایه ظرفیت ها و ایجاد بسترهایی در این خصوص، سرمایه گذاران بومی و محلی را تشویق به سرمایه گذاری در شهرستان کرد تا نرخ بیکاری به زیر ۲۳ درصد فعلی کاهش پیدا کند.

امام جمعه سردشت نیز در این جلسه گفت: یکی از معضلاتی که جوانان امروزی به آن دچار شده اند به مسایل اعتقادی و ریشه ای برمی گردد که گرایش به سنتهای بومی و ملی در آنها کاهش پیدا می کند.

ماموستا محمد واوی افزود: این معضل جوانان به علت آماج حملات فضای مجازی و اینترنت حاصل شده و آثار بی هویتی، سستی ایمان و عقیده در آنان شیوع پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد جوانان و برنامه ریزی در این خصوص پیچیده است گفت: جوانان تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی هر جامعه ای هستند و متولیان امر در رابطه با اشتغال، ازدواج و اسکان به عنوان نیازهای ضروری این قشر اهتمام داشته باشند.

وی اظهار داشت: مهاجرت جوانان به خارج از مرزهای کشورمان با صرف هزینه های هنگفت به بهانه شغل، به نوعی بردگی مدرن بوده و پیروی از علم، جذب سرمایه و کسب تجربه در آن دیار، جای خود را به فرهنگی تقلیدی و ناقص از زندگی مردمان آن کشورها می دهد حتی برخی ها را هم در داخل با خود همراه می کنند.

ماموستا واوی همچنین از مسوولان خواست: با انتقاد پذیری در ارتباط با مسایل شهرستانی در جهت روش و کرداری انبیایی حرکت کرده و هر شخصی را که برای توسعه این شهرستان گامی برمیدارد را با برخوردی مناسب تکریم و از وی قدردانی کنند تا برای سایر اقشار جامعه الگوسازی شود

با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی اختصاص بخشی از بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهرهای ربط، نلاس، میراباد و سردشت به پیام های فرهنگی، فرهنگ سازی در ادارات، و هدایت شرکت های متخلف ساخت مسکن به سمت ایجاد شهرک هایی برای مسکن جوانان از جمله مهم ترین مصوبات این جلسه بودند.

 

 

# نظر : 0