بازدید فرماندار شهرستان سردشت از مبادی خروجی های شهر به سمت تفرجگاه ها:

امروز جمعه ۱۵ فروردین ماه بازدید نخشی پور فرماندار سردشت از کنترل خروجی های شهر به سمت تفرجگاهها و عرض خدا قوت و خسته نباشید به اکیپ های مستقر و بررسی وضعیت