بازدید سرزده فرماندار شهرستان سردشت از داروخانه دکتر رحیمی نیا # شهر ربط:

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت،امروز( سه‌شنبه) ۴ آذرماه سالجاری" اقصی نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت بهمراه رئیس اداره صمت،اتاق اصناف، شهردار ربط و... در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با ویروس کرونا از داروخانه دکتر رحیمی نیا # شهر ربط  بازدید نموده و عملکرد آنها را مورد ارزیابی و نظارت قراردادند.