بازدید فرماندار شهرستان سردشت از عملیات گندزدایی معابر سطح شهر سردشت:

بازدید فرماندار شهرستان سردشت از عملیات گندزدایی معابر سطح شهر سردشت:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، امشب ۱۱ شهریور ماه سالجاری اقصی نخشی پور به همراه شهردار سردشت و سایر مسئولین ذیربط از روند عملیات گندزدایی معابر سطح شهر بازدید نمودند.