بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از ادارات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، سرپرست فرمانداری سردست صبح امروز بصورت سرزده از ادارات گاز، منابع طبیعی و بهزیستی شهرستان بازدید کرد.

اقصی نخشی پور از واحدهای مختلف ادارات بازدید و از نزدیک در جریان امورات و‌نحوه ارائه خدمات قرار گرفت.