دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دراراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان سردشت برگزار شد:

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری،صبح چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دراراضی و منابع طبیعی شهرستان سردشت باحضور اقصی نخشی پورفرماندار،کشاوری رئیس دادگستری، اعضای شورای تامین ،معاون اموربرنامه ریزی و عمرانی فرمانداری،بخشدار وزینه ،شهردار سردشت ،وسایر اعضای زیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.