اقلام اساسی ویژه" تنظیم بازار" ماه مبارک رمضان در سردشت توزیع می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه 99
 نخشی پو فرماندار شهرستان سردشت به همراه خدا کرمی دادستان عمومی و انقلاب سردشت،در جریان بازیداز محل توزیع اقلام تنظیم بازار گفت:اقلام اساسی مورد نیاز مردم جهت تنظیم بازار ماه مبارک رمضان دراین شهرستان، تامین و ذخیره شده و هم اکنون  در مراکز تعیین شده توزیع می شود.  
نخشی پور اظهار داشت:قیمت تعیین شده برای اقلام اساسی با قیمت مصوب و نظارت صنعت و معدن و تجارت،اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی شهرستان است.
فرماندار بر ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی تاکید ویژه داشتند.