افتتاح دستگاه رادیولوژی دیجیتال بیمارستان امام خمینی(ره) سردشت گزارش تصویری)