دیدار فرماندار سردشت بهمراه مهندس کمال حسین پور با رئیس محترم دادگستری و دادستان محترم شهرستان سردشت:

دیدار فرماندار سردشت بهمراه مهندس کمال حسین پور با رئیس محترم دادگستری و دادستان محترم شهرستان سردشت:

به گزاش روابط عمومی فرمانداری ، امروز (یکشنبه) ۸ تیــر ماه سال جاری، اقصی نخشی پور فرماندار سردشت  بهمراه مهندس کمال حسین پور با ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم شهرستان سردشت دیدار و هفته قوه قضاییه را به این دو مقام و همکارانشان تبریک گفتند.