پانزدهمین جلسه کمیته ستاد مقابله با کرونا شهرستان تشکیل شد:

اقصی نخشی پورفرماندار سردشت در این جلسه گفت: ادارات اهتمام ویژه ای برای رعایت پروتکل ها داشته باشند و به مراجعین که رعایت پروتکل ها را نمی کنند خدمات ارائه ندهند.

فرماندار سردشت اضافه کرد: برای برگزاری کنکور برنامه ریزی شده و تدابیر لازم اتخاذ شده تا با رعایت پروتکل های بهداشتی کنکور را برگزار نماییم.


وی خواستار عزم جدی مردم و‌مسئولین برای پیشگیری از شیوع کرونا شد.