بازدیدفرماندارسردشت از شهرک صنعتی ربط:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، نخشی پورفرماندار شهرستان سردشت، باتفاق بابائی رئیس سازمان صمت آذربایجان غربی،حاتمی رئیس شرکت شرکت های استان،اکبری معاون صنایع استان،جانی رئیس اداره بازرگانی خارجی و بایزیدی رئیس اداره صمت شهرستان ،با حضور در شهرک صنعتی ربط از واحدهای فعال و غیر فعال در این شهرک بازدید کرد.

نماینده عالی دولت در این شهرستان در این بازدید بیان داشت: فعالیت هرچه بیشتر واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی می تواند در جهت شکوفائی اقتصادی و تحقق شعار سال باشد.

نخشی پور تصریح کرد: اولویت اصلی مجموعه مدیریت شهرستان، حمایت همه جانبه از بخش تولید و اشتغال است ، همواره در خدمت تلاشگران عرصه تولید باقی خواهد ماند، در این راستا از هرگونه کمکی دریغ نخواهیم کرد.

در ابتدای این بازدید مدیران کارگاه های تولیدی مورد بازدید مشکلات و نیازمندی های خود را بیان داشتند.