در ادامه اعمال محدودیت های اعلامی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا :

🔺بازدید فرماندار سردشت از نحوه "مدیریت هوشمند محدودیت ها" در ورودی و خروجی های شهرسردشت 

➖سه شنبه: ۴ آذر ماه ۱۳۹۹

روابط عمومی فرمانداری شهرسردشت