بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از پاسگاه انتظامی شهر میرآباد