️بازدید فرماندار شهرستان سردشت از روند برگزاری کنکور سراسری در سردشت

️بازدید فرماندار شهرستان سردشت از روند برگزاری کنکور سراسری در سردشت

۱۰ تیر ۱۴۰۰