اجرای پروژه آسفالت روستای اسپه میزه__ بیتوش

 

بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار، بخشدار بخش مرکزی و رئیس اداره راهداری حمل ونقل جاده ای از اجرای پروژه آسفالت راه مواصلاتی روستای اسپه میزه—بیتوش

 

 سه شنبه ۳۰اردیبهشت ماه