برنامه‌های کاربردی برای رشد ازدواج و کاهش طلاق در آذربایجان‌غربی نیاز است

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: نهادهای مسئول در حوزه‌های مرتبط، برنامه‌های کاربردی و نتیجه بخش در خصوص مقابله با طلاق و افزایش روند ازدواج‌ جوانان ارائه دهند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، رضا ابراهیمی در جلسه کارگروه اجتماعی آذربایجان غربی افزود: باید توجه داشته باشیم که در این حوزه چه کار عملی و منجر به نتیجه انجام شده و یا می‌تواند انجام شود البته دستگاه‌های اجرایی و دخیل در حوزه تحکیم بنیان خانواده زحمات زیادی می‌کشند ولی این زحمات باید به خروجی مناسب منجر شود.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که روند افزایشی در حوزه طلاق و کاهشی در حوزه ازدواج در آذربایجان غربی داریم و این روند باید برعکس شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر شاهد رشد طلاق در بین افراد باسواد و حتی دارای تحصیلات بالای جامعه، تجرد افراد با تحصیلات بالا و همچنین استفاده از برخی حیوانات به جای تلاش برای ازدواج و فرزندآوری در بین برخی خانواده‌ها هستیم که وضعیت خوبی نیست.

ابراهیمی یادآور شد: در کنار طلاق های رسمی که آمار آن از سوی ثبت احوال ارائه می‌شود، موضوع طلاق عاطفی هم مطرح است که باید مورد توجه جدی در حوزه اجتماعی قرار گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم توجه همه مدیران کل ادارات دخیل در جلسه مهم کارگروه اجتماعی استان ادامه داد: همه مدیران باید به این حوزه توجه ویژه داشته باشند و شخصا در جلسات حاضرش شوند تا برنامه ریزی ها موثر باشد.