بازدیدفرمانداراز رعایت پروتکل های بهداشتی درمدارس سردشت:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛ در راستای اقدامات و فعالیت های پیشگیری ازکرونا،اقصی نخشی پو‌رفرماندارشهرستان‌سردشت به همراه معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی و مدیر آموزش و پرورش از برخی مدارس بازدید وبر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،پروتکل های بهداشتی و نکات پیشگیرانه برای بیماری کرونا تاکید کرد.

"نخشی پور" با مدیر، معاونین و همکاران آموزشی این مدارس در خصوص مسائل و مشکلات آموزش های حضوری و غیر حضوری نیز گفتگو کرد.