️حضور مدیر کل میراث فرهنگی در سردست و دیدار با فرماندار این شهرستان:

در این دیدار ضمن بازدید از حمام باستانی بیستون و ایجاد نمایشگاه بانک سفال در حمام بیستون و تبدیل قسمتی از حمام به اداره، وضعیت تپه باستانی در حال کاوش روستای  بروه و ظرفیت های گردشگری، تفرجگاهای موجود در سردشت، گردشگری سلامت، نحوه جذب اعتبار، اشتغال و خدمات دهی جهت ارتقاء و جذب گردشگر در سطح ملی و جهانی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
🔹«نخشی پور» در پایان به موضوع افزایش اقامتگاه ها اشاره کرد وابراز امید واری کرد تا سال آینده رتبه اول استان را در اختیار داشته باشیم.

۲۴مهرماه ۱۳۹۹