️دیدار اعضای شورای اسلامی شهر ربط با فرماندار شهرستان سردشت

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت؛ امروز یکشنبه ۳۱مرداد ماه سالجاری،اعضای شورای اسلامی شهر ربط باحضور درمحل فرمانداری با " اقصی نخشی پور" دیدار و گفتگو کردند 
✔مهمترین موضوعات مطرح شده در این دیدار به شرح ذیل:
🔹️انتخاب شهردار
🔹️مخزن آب شرب 
🔹️باند سبقت ورودی شهر ربط
🔹️حضورنماینده اعضای  شورای اسلامی شهر ربط در جلسات شورای اداری و ...
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.