بازدید دکتر علیخانی،از فضاهای ورزشی نیمه تمام شهرستان سردشت:

بازدید دکتر علیخانی؛ معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ایی معاون اول رئیس جمهور از فضاهای ورزشی نیمه تمام شهرستان سردشت

➖سه شنبه:۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت