️فرماندار شهرستان سردشت از اداره امور مالیاتی و اداره اوقاف وامور خیریه بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت؛ اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت با هدف عرض خداقوت به رئیس و کارکنان امور مالیاتی و همچنین اطلاع از روند خدمات رسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع به این مجموعه اداری رفت.
🔹️در این بازدید فرماندار و هیات همراه  از اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان نیز بازدید به عمل آوردند.