بازدید فرماندارسردشت از بانکها وادارات به منظور بررسی اقدامات پیشگیرانه از ویروس کرونا:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت، نخشی پور گفت: با توجه به اینکه بانک ها یکی از اماکنی هستند که با حجم مراجعات مردمی متعدد روبرو بوده و در حال تبادل پول، در دریافت مدارک جهت سیر مراحل اداری و ... هستند رعایت پروتکل های بهداشتی در آنها جدی بوده که بحمدالله در کل کشور با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی این مهم محقق شد اما همچنان جدیت بیشتر در رعایت اصول بهداشتی از سوی همگان مورد تأکید است.
وی افزود: به مردم عزیز نیز بارها توصیه شده که در حد امکان امور بانکی را به صورت الکترونیکی انجام داده و از مراجعه غیرضروری به بانک ها خودداری کنند.