بازدید نخشی پور فرماندارسردشت از انبار اقلام امدادی هلال احمر شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، ️چهارشنبه24 اردیبهشت، بازدیداقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت از انبار اقلام امدادی هلال احمر و توصیه به تجهیز و تقویت بیشتردر جهت ارائه خدمات بهتر به مددجویان در مواقع حوادث غیر مترقبه