دیدار جامعه ورزشی شهرستان با سرپرست فرمانداری سردشت

دیدار جامعه ورزشی شهرستان با سرپرست فرمانداری سردشت
جمعی از جامعه ورزشی شهرستان با سرپرست فرمانداری سردشت دیدار کردند

جمعی جامعه ورزشی شهرستان با سرپرست فرمانداری سردشت دیدار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، اقصی نخشی پور در جمع جامعه ورزشی شهرستان گفت: نیازهای ورزشی را احصا می کنیم وبر اساس اولویت و میزان اعتبارات نیازهای ضروری حوزه ورزشی را پوشش می دهیم.

وی استعدادیابی ورزشکاران را ضروری خواند و‌گفت: استعداد های بالقوه ای در زمینه ورزشی وجود دارند که لازم است شناسایی و تقویت شوند.

سرپرست فرمانداری سردشت با تاکید بر ورزش همگانی افزود: باید بسترهای لازم فراهم گردد که ورزش همگانی تبدیل به سنت حسنه گردد.

وی همچنین افزود: ورزشهای گروهی به اندازه کافی رشد نکرده اند و‌ اگر برای تقویت آن اعتبارات دولتی کافی نباشد باید دنبال سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم. 

 

 

# نظر : 0