پروژه های عمرانی حوزه ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفت

 رئیس اداره ورزش و جونان شهرستان و هیئت همراه با اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت دیدار کردند.

در این دیدار پروژهای در حال ساخت و نیمه ساخت و اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفت و همچنین دیوارکشی سالن ورزشی گردسور و سالن ورزشی روستای اسلام آباد و سالن ورزشی روستای نیشکولان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

در پایان دیدار از طرف اداره ورزش و جوانان با اهدای لوح تقدیر از پیمانکاران پروژه تقدیر بعمل آمد‌

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍