فرمانده پلیس راه استان با فرماندار سردشت دیدارکرد:

فرمانده پلیس راه استان با فرماندار سردشت دیدارکرد:
"سرهنگ کمال حسین زاده فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی" به همراه فرمانده پلیس راه سردشت باحضوردر دفتر فرمانداربا" نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت " دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات ترافیکی شهرستان گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت روز یکشنبه ۱۵ تیرماه سال جاری "سرهنگ کمال حسین زاده فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی" به همراه فرمانده پلیس راه سردشت باحضوردر دفتر فرمانداربا" نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت " دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات ترافیکی شهرستان گفتگو کردند.