بازدید فرماندارسردشت ازروند تکمیل پروژه کتابخانه عمومی(استاد هه ژار) شهر ربط:

🔺️بازدید "اقصی نخشی پور" فرماندار شهرستان سردشت به همراه مسئولین ادارات ذیربط از روند تکمیل پروژه کتابخانه عمومی(استاد هه ژار) شهر ربط

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت

22آبان 1399