باحضور فرماندار بازدید ازمحورهای مواصلاتی روستای انجام شد:

باحضور فرماندار بازدید ازمحورهای مواصلاتی روستای انجام شد:

امروزسه شنبه 2 اردیبهشت ماه بازدید"اقصی نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت به همراه مهندس ظاهری رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای ،محمود پور رئیس شورای اسلامی شهر سردشت ازمحور مواصلاتی روستاهای ژاژکه،گولان،گرده مریشک،کانی رش وبیران جهت پیگیری آسفالت ریزی محور مذکور ازمحل" طرح ابرار" اداره راهداری و حمل ونقل استان