فرماندار شهرستان سردشت و مدیر شبکه بهداشت از اداره پست این شهرستان بازدیدکردند:

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری امروز ۹ فروردین ۹۹ دکتر نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به همراه دکتر روژان قادری مدیر شبکه بهداشت سردشت ضمن حضوردر اداره پست سردشت و بازدید از واحد های مختلف با عثمانی رئیس و دیگر کارکنان دیدار و گفتگو کردند.

نحشی پورگفت:نامه رسان ها، مشتریان مواجه و کارمندان باجه مهترین ارکان انسانی فعال در پست می باشندوبایداقدامات ضد عفونی در راستای حفظ سلامت آنان صورت گیرد.

نخشی پور خاطرنشان کرد: محموله ها و اقلام داروی و بهداشتی وغیره که نیاز ضروری و اساسی مردم هستندزود تر به دست مردم برسند. جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باید از ورود کالاهای غیر ضروری از طریق پست، به داخل شهرستان  محدودوتدابیر لازم اندیشیده گردد.

عثمانی رئیس اداره پست گفت:تمام مرسوله های وارد شده به پست به صورت کامل ضد عفونی می شود و برای ارسال مرسولات نیز،عملیات ضد عفونی انجام می گیرد. وهمچنین تمامی امکانات ضد عفونی و دستکش و الکل برای پرسنل تهیه شده است و محیط پست نیز چند نوبت در روز ضد عفونی می شود.