دیدار مدیر مرکز مین زدایی استان آذربایجان غربی با فرماندار سردشت :

دیدار مدیر مرکز مین زدایی استان آذربایجان غربی  با فرماندار سردشت :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، امروز ۲ تیر خیری مدیر مرکز مین زدایی استان آذربایجان غربی، ظهوریان مسئول شناسایی و پاک سازی با اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت  در محل دفتر فرماندار دیدار کردند.

دراین دیدار موارد به شرح ذیل:

همکاری و هماهنگی با نیروهای نظامی و امنیتی

شناسایی پایگاه های که قبلا حادثه داشته اند

کمک از دهیار ،شورا و معتمدین جهت شناسایی و اولویت نقاط حادثه ساز و ...

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.