بازدید فرماندارازروند ساخت مخزن آب شرب منطقه شیوه ابراهیم:

بازدید نخشی پورفرماندار سردشت بهمراه مهندس حسین پور نماینده مردم شریف شهرستان های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی ، معاونت مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان آذربایجان غربی و رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان سردشت از روند ساخت مخزن آب شرب ۲ هزار متر مکعب جهت تأمین آب شرب منطقه شیوه ابراهیم و فرهنگیان سردشت
شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹