بازدید"نخشی پورفرماندار شهرستان سردشت" از تصفیه خانه و ایستگاهای پمپاژ آب سردشت:

 ‌‌ ‌‌ ‌به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت و‌با توجه به گرمی هوا و‌ همزمانی مصرف با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و همچنین مصرف شهروندان به علت شستشو و

رعایت بهداشت فردی در مبارزه با بیماری کرونا و‌به منظور بررسی و‌حصول اطمینان از وضعیت منابع تامین آب شرب شهرستان ، روز جمعه ۲ خرداد "اقصی نخشی پور"فرماندارسردشت به

همراه احمدیان مدیر امور آب و‌فاضلاب از تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژآب سردشت بازدید نمودند،

در پایان ضمن تاکید بر روند پایدار تامین آب شرب شهروندان ،و رعایت نکات بیوتروریستی و ایمنی، را از کارکنان و‌مدیریت آب و‌فاضلاب خواستار شدند، 


و‌از شهروندان گرامی خواستند که نهایت صرفه جویی را در مصرف آب شرب داشته باشند ،امید استتمام شهروندان از این نعمت الهی برخوردار باشند و‌مناطق مرتفع شهر با افت فشار و‌قطعی مواجه نگردند.