بازدید فرماندار از مرکز خدمات جامع سلامت شهر میرآباد:

بازدید فرماندار از مرکز خدمات جامع سلامت شهر میرآباد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت، امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان ، به همراه مدیر شبکه بهداشت ودرمان ، بخشداروزینه و اعضای شورای اسلامی شهر میرآباد از مرکز خدمات جامع سلامت شهر میراباد بازدید کردند.
شایان ذکر است مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی میرآباد با چهار پزشک ، یک پایگاه بهداشتی ، یک پایگاه فوریت های پزشکی و ۸ خانه بهداشت به یک شهر و ۲۵ روستای تحت پوشش با جمعیت۱۲ هزار و ۶۹۴ نفر خدمات بهداشتی ودرمانی ارائه می نمایند.