اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مبادی های ورودی شهرستان سردشت:

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز فرماندار شهرستان سردشت به اتفاق شورای تامین از ادامه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ورودی های پاسگاه زمزیران  و بناویله بازدید به عمل آوردند.

مقام عالی شهرستان دراین بازدید از شهروندان خواست در خانه بمانندواز ترددهای غیرضروری بپرهیزندو سفرهای خود را به بعداز ریشه کن شدن بیماری کرونا موکول کنند تا زنجیره این ویروس قطع شود.

فرماندار ضمن خسته نباشید و خدا قوت به نیروی نظامی،انتظامی و اکیپ های مستقر مبارزه با کرونا تاکید کرد و گفت:طرح فاصله گذاری اجتماعی و کنترل بیشتر برمحور های ترددی خودرو های غیر بومی دراین شهرستان با جدیت در حال اجراست.