شورای آموزش و پرورش شهرستان سردشت به ریاست فرماندار تشکیل جلسه داد:

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، امروز ( پنجشنبه ) ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ، شورای آموزش و پرورش به ریاست "اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت، بخشدار مرکزی ، مدیر آموزش و پرورش و سایر اعضای شورای آموزش و پرورش با دستور جلسه زیر:
▪️اخذسند مالکیت مدارس خارج از محدوده وزیر ۲۰ خانوار روستایی
▫️تفویض اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگی
▪️اجرای شیوه نامه برگزاری امتحانات نوبت اول  و ارزشیابی پایه های اول و دوم ابتدایی
▫️برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای دولتی
 
در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل جلسه داد.