دیدار سرپرست فرمانداری سردشت با جانبازان به مناسبت روز جانباز