سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی  بر عموم مردم شریف ایران تسلیت باد.

سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی  بر عموم مردم شریف ایران تسلیت باد.

️سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی  بر عموم مردم شریف ایران تسلیت باد.

🖋 روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت