13بدرامسال بە هیچ خودرویی اجازە خروج از شهر دادە نخواهد شد:

13بدرامسال بە هیچ خودرویی اجازە خروج از شهر دادە نخواهد شد:

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت بنا به تصمیم فرماندار و رییس ستاد پیشگیری از شیوع کرونا در شهرستان سردشت از عموم همشهریان عزیز درخواست میشود در راستای حفظ_سلامت خود و خانواده هایشان وقطع_زنجیره شیوع ویروس کرونا در روز_طبیعت (۱۳فروردین ماه) در خانه های خود بمانند و برای رفتن به مناطق_گردشگری برنامه ریزی نکنند.به همین منظور از بعد از ظهر روز ۱۲ فروردین ماه لغایت پایان روز ۱۳ فروردین ماه تمامی مسیرهای خروج از شهرستان سردشت و تمامی مسیرهای گردشگری و تفرجگاهها مسدود خواهد شد.