جلسه هماهنگی پویش همدلی درشهرستان سردشت برگزارشد:

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری،صبح امروز یکم اردیبهشت ماه جلسه برنامه ریزی مشارکت های مردمی(پویش همدلی) در راستای حمایت از اقشار آسیب دیده در اثر شیوع ویروس کرونا به ریاست فرماندار وحضور روسای ادارات در فرمانداری تشکیل شد.

گفتنی است:دراین جلسه ضمن ارائهگزارش وضعیت اقشار آسیب دیده دراثربیماری کرونا و تحت پوشش قراردادن جامعه هدف صورت گرفت.

نخشی پوراستفاده از ظرفیت خیرین و سازمانهای مردم نهاددراین پویش راخواستار شد.