افتتاح پروژه گاز رسانی روستایی در سردشت در چهارمین روز از هفته دولت