مرکز نیکوکاری نور در سردشت افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، روز پنج شنبه ٩٨/٨/٣٠ مراسم افتتاح مرکز نیکوکاری نور با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی در مسجد نور فرهنگیان سردشت برگزار شد.

این طرح با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش روز افزون تعداد مددجویان در کشور و کمبود نیروی انسانی جهت خدمات دهی مناسب اجرا شده است. هدف از اجرای طرح مراکز نیکوکاری مشارکت دادن مردم  در حوزه جمع آوری حسنات و کمک های مردمی و نظارت بر تقسیم بین نیازمندان و مددجویان است که به عنوان رابطی بین خیرین و با نیازمندان و مددجویان و تحت نظارت کمیته امداد، فعالیت می کنند.با افتتاح مرکز نیکوکاری نور، تعداد این مراکز در شهرستان سردشت به ٥ واحد رسید و هم اکنون فعالیت آنان از طریق اتصال به شبکه سراسری کمیته امداد نظارت و رصد می شود.

این مرکز با دستان فرماندار سردشت افتتاح شد و با واگذاری مهر توسط دکتر سهندی مدیرکل کمیته امداد استان به مدیر آن، فعالیت رسمی مرکز خیریه نور سردشت آغاز بکار کرد.