سرپرست فرمانداری سردشت از طریق سامانه سامد به درخواست های مردم پاسخ داد

سرپرست فرمانداری سردشت از طریق سامانه سامد به درخواست های مردم پاسخ داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ؛ اقصی نخشی پور که برابر هماهنگی های قبلی در مرکز سامد حضور یافتند بصورت تلفنی پاسخگویی درخواستها و مطالبات شهروندان سردشت بودند

در بازه یک ساعت ۲۲ نفر از شهروندان سردشت با  سرپرست فرمانداری تماس گرفتند و درخواست های مردم را پاسخ دادند.

# نظر : 0