اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سردشت در سال ۱۳۹۹:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سردشت امروز سه شنبه ۱۷تیرماه با"ریاست اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت" با دستور کار پیگیری و بررسی" ۱- تشریح شیوه نامه پرداخت تسهیلات ویژه بنگاههای به شدت آسیب دیده از بیماری کرونا ۲- تمدید اجرای طرح کشاورزی با همکاری اعضای گروه ۳- بررسی استمهال تسهیلات طرحهای دامداری و خرید گاو شیری در موسسات عامل" در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید
در ابتدای جلسه بریاجی دبیر جلسه به ارائه گزارش عملکرد کارگروه در سال گذشته پرداخت و در ادامه برنامه های سال جاری را برای حاضرین در جلسه تبیین و تشریح نمود.

در ادامه فرماندار ضمن تشکر از عملکرد خوب دستگاههای اجرایی و همچنین بانک های عامل شهرستان گفت: دستگاههای عضو کارگروه می بایست موانع موجود بر سر راه توسعه و تقویت اشتغال پایدار را شناسایی نموده و با تلاش در راستای رفع این موانع اقدام نمایند و زیرساخت های لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی در شهرستان فراهم آوردند.
در ادامه نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت از مدیران دستگاههای اجرایی و بانک های عامل خواست که در ایجاد بسترهای اشتغال و کار آفرینی در بخش های مختلف در سالجاری که با نام جهش تولید نام گذاری شده  تلاش بیشتری کنند و برنامه های خود را برای جلسه بعدی به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند .
نخشی پوردر پایان با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ به نام سال جهش تولید گفت: همه ما ملزم به حمایت از تولید کنندگان هستیم و باید در کنار آنان جهت حل مشکلات گام برداریم.