بازدیدازدرمانگاه درحال ساخت تامین اجتماعی:

بازدید "علیخانی" معاون جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بهمراه فرماندار سردشت، مسئولان استانی و شهرستانی از درمانگاه در حال ساخت تأمین اجتماعی سردشت 

🗓 سه‌شنبه  ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت