ارائه گزارش عملکرد دولت در سردشت توسط فرماندار قبل از خطبه های نماز جمعه