دیدار امام جمعه،بخشدار و مسئولین ادارات شهر میراباد با سرپرست فرمانداری شهرستان سردشت