بازدید فرماندار سردشت از دادگستری شهرستان و دیدار با ریاست و پرسنل دادگستری