بازدید فرماندار از پروژه احداث خط ۲۰ کیلو ولت هوایی اداره برق:

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، امروزدوشنبه ۱۹ خرداد اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت به همراه حقیقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و محمدی مدیر توزیع برق از پروژه احداث خط ۲۰ کیلو ولت هوایی ظرفیت سازی و افزایش  قابلیت اطمینان شبکه داخل شهر واقع در بلوار ۷ تیر بطول ۸۰۰ متر و اعتبار ۱۵۰۰ میلیون ریال بازدید کردند