بازدید میدانی فرماندار از پروژه های آبفای شهرستان:

بازدید اقصی نخشی پور فرماندار سردشت بهمراه مهندس حسین پور نماینده مردم شریف شهرستان های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی،معاونت مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان آذربایجان غربی و رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان سردشت از روستای میرشیخ_حیدر جهت بررسی مشکلات آب شرب این روستا

 

1399/07/12