روز شهردار گرامی باد.

روز شهردار گرامی باد.

️۲۵ اسفندماه سالروز شهادت مهندس شهید مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد.

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت